Juridiskt stöd via vår advisory board

Prematurföreningen Mirakel välkomnar juristen Susanna Eriksson som ny medlem i vår advisory board! 
 
Indile Juristbyrå ger juridisk rådgivning och företräder såväl privatpersoner som företag. Byrån grundades 2017 av juristen Susanna Eriksson som tidigare varit forskarstuderande och lärare i juridik vid Umeå universitet - detta ger henne både bredd och djup i sina juridiska kunskaper och en god förståelse för hur olika juridiska områden hänger ihop i praktiken.
 
Susanna Eriksson företräder flera klienter i ärenden om sjukpenning hos Försäkringskassan och kommer med engagemang, empati och kunnighet svara på de juridiska frågor för de som vänder sig till Prematurföreningen Mirakel när det kommer till ärenden hos Försäkringskassan.
 
Genom att erbjuda familjer detta juridiska stöd ges möjligheten att ställa frågor som kan dyka upp när man är mitt i ett trauma efter prematur födsel liksom tiden efter när barnet inte överlevt. Maila dina frågor till: info@indile.se
 
Läs mer om vår advisory board.
 
Susanna Eriksson
Indile Juristbyrå

Om bloggen

Bloggen är en del utav Prematurföreningen Mirakels webbplats.

Gå till hemsidan