Rundabordssamtal om barn och ungas hälso- och sjukvård

Ikväll har Prematurföreningen Mirakel deltagit i ett inledande rundabordssamtal tillsammans med andra brukarorganisationer för barn och unga med kronisk sjukdom/ohälsa, för en dialog och delaktighet i ett regionalt utvecklingsuppdrag för barnsjukvården. Ett projekt som ska pågå under året, där Prematurföreningen Mirakel får möjlighet att föra prematura barns och deras familjers talan, för att utveckla och göra Västra Götalandsregionens barnsjukvård mer jämlik, där neonatalvården är en viktig del. 

Ett mycket bra möte! Jag ser fram emot att få berätta om projektets arbete under året.

Kontakta mig om ni som prematur, förälder, syskon eller anhörig vill ge oss er feedback i frågor som:

  • Hur kan vi tillsammans utveckla svensk neonatalvård
  • Vad kan bli bättre? 

All feedback från er uppskattas!

Pernilla Brown
pernilla.brown@prematurmirakel.se

Om bloggen

Bloggen är en del utav Prematurföreningen Mirakels webbplats.

Gå till hemsidan