Antibiotikaresistens år 2050

För tre år sedan skrev jag en artikel för InfectionControl.tips om vår familjs resa vid mötet av antibiotikaresistens. År 2050 beräknas en person dö var tredje sekund pga antibiotikaresistens. Det är inte en Hollywood-film utan vår verkliga framtid. När vi inte kan opereras då eftervården inte kan garanteras, då tandläkaren kan informera om att du fått en infektion i en tand som kommer att leda till sepsis, att barn dör i lunginflammation. Läs artikeln

Barn på Neonatalavdelningar får mer eller mindre regelrätt antibiotika så fort de föds. De är infektionskänsliga, det florerar multiresistenta bakterier på sjukhusen, stressad personal med begränsade resurser, släktingar som besöker - det finns många förutsättningar för att våra prematura barn ska få sitt personliga möte av antibiotikaresistens, med konsekvenser som livslångt handikapp, mångåriga sjukdomar eller döden.

Vad vi konsumenter kan kräva
1. Vi konsumenter måste få möjligheten att ställa krav på att antibiotikan tillverkas under säkra förhållanden - kräv att din läkare endast skriver ut antibiotika tillverkade under säkra förhållanden
2. Kräv att ursprungsland finns på antibiotikaförpackningen
3. Upplys våra politiker att antibiotikaresistens måste högra upp på agendan! Hur många debatter har ni sett i media, inför årets val, om antibiotikaresistens? INGA.
4. Förbättra anmälningsplikten till IVO så att drabbade patienter och anhöriga kan anmäla vårdskada till IVO - korrekt statistik över faktiska vårdrelaterade infektioner kan då tas fram. Genom korrekt statistik kan korrekta förebyggande åtgärder tas fram.

 
Min familj är inte den enda som drabbats av detta. Visa att vi inte är ensamma. Fick ert barn infektion pga multiresistenta bakterier? Hur gick det för ert barn? Anmälde sjukhuset infektionen till IVO som vårdskada?
Berätta och ge stöd genom att visa att vi är många fler som blivit drabbade men också för att visa politikerna att #antibiotikaresistens måste tas på mycket större allvar.
 
Kirsty
 
Pernilla
- Mamma till Kirsty
 
#AntibioticAwarenessWeek

Dela på sociala medier

Kommentarer

Om bloggen

Bloggen är en del utav Prematurföreningen Mirakels webbplats.

Gå till hemsidan