Prematurbloggen

Av Prematurföreningen Mirakel

Gör det inte svårare att anmäla vårdskador

Ett nytt kapitel börjar för Prematurföreningen Mirakel!
Bloggen är tänkt att öka möjligheterna att göra vår röst hörd, som för sjukvårdspersonal, anhöriga, föräldrar och familjer. 

Vi börjar med en debattartikel som Prematurföreningen Mirakel är delaktig i tillsammans med bl.a PatientPerspektiv och som idag publicerats i Svenska Dagbladet, gällande den nya lagändringen för anmälan i vården, som träder i kraft vid årsskiftet. Tack alla som ställt sig bakom debattartikeln!

 

Pernilla Brown
Grundare
Prematurföreningen Mirakel

 

Ni kan även läsa debattartikeln här: 

”GÖR DET INTE SVÅRARE ATT ANMÄLA VÅRDSKADOR”

ATT ANMÄLA ALLVARLIGA SKADOR INOM SJUKVÅRDEN TILL INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG (IVO) KOMMER ATT BLI SVÅRARE. DEN LILLA PATIENTMAKT SOM FINNS IDAG KOMMER DÄRMED ATT BLI ÄNNU MER BEGRÄNSAD, SKRIVER MIA BERG, FÖRENINGEN PATIENTPERSPEKTIV, TILLSAMMANS MED FLERA ANDRA DEBATTÖRER.

DEBATT | SKADOR INOM SJUKVÅRDEN

Från den 1 januari ska det i första hand vara vårdgivaren själv som tar emot och bemöter klagomål från patienten. Syftet är att processen ska gå snabbare. Hittills har alla anmälningar gått direkt till den utredande myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Anledningen till förändringen är IVO:s överbelastning.

Men förslaget, som det ser ut nu, lämnar mycket i övrigt att önska för patienternas del. Risken är stor att patientens röst blir oviktig, och att vårdgivare lättare kan mörka händelser. Den lilla patientmakt som fanns, är nu ännu mer begränsad, om inte helt borta.

Alla borde ha samma chans att nå fram med klagomål. Med den nya funktionen har IVO inte längre någon utredningsskyldighet.

Om vi tidigare kunde anmäla och få igång en utredning direkt hos IVO, ska vi nu först gå via Patientnämnden och en vårdgivare som kanske trilskas, innan vi eventuellt kan bli hörsammade av IVO? Med tanke på hur sällan myndigheten redan idag hörsammar patientens argument och/eller bevisföring, utan till stor del går på vad vårdgivaren säger, kan detta nya förfaringssätt ytterligare göra det svårare för patienten att få gehör för sin sak.

Enligt förslagets formuleringar är det tvärtom. Tillsynsinsatserna ska ökas ”där de är som störst”, och på så sätt gynna patienter som inte själv kan anmäla. Men vad baseras denna tillsyn på undrar vi? Tidigare anmälningar? Oseriösa vårdgivare? I de fall den seriösa vårdgivaren redan utför ett fungerande och tillfredsställande patientsäkerhetsarbete och anmäler skador oavsett, kommer alltså inte denna förstärkning att utgöra någon större skillnad för patienterna. Men i de andra fallen då? Mörkertalet? Patientsäkerheten är satt ur spel då vårdgivare ges fria händer att själv avgöra om en händelse är allvarlig nog att anmälas och då patienterna förväntas förlita sig på ökade tillsynsinsatser.

Låt mig påminna om Macchiarini-affären. Vad hände med visselblåsarna? Är Karolinska en ”oseriös” vårdgivare? Jag är själv ett levande bevis på att inte heller seriösa vårdgivare anser mycket allvarliga misstag värda en avvikelserapport. En rapport som skrevs enbart för att IVO påtalade bristen. Och varför påtalade IVO bristen? Jo, för att jag själv anmälde den och IVO utredde. Med denna nya regel hade rapporten med största sannolikhet aldrig gjorts och IVO aldrig utrett.

Men anmälan ska alltså nu komma från den som orsakade skadan.

I sammanhanget är det även anmärkningsvärt att lagändringen vilar på Klagomålsutredningen, lämnad till regeringen 2015, där det konstaterats att anledningen till varför inte fler vårdskador anmäls är för att många inte vet hur eller var de ska anmäla. Varför är då lösningen att ta bort den direkta anmälningsfunktionen helt och hållet?

Risken är uppenbar att ännu fler vårdskador går obemärkta förbi. Och att ingen någonsin får möjlighet att dra lärdom av dem. Statistiken över vårdskador lär ju i alla fall bli bättre på detta vis…

Mia Berg, grundare av Sveriges första förening för vårdskadade, PatientPerspektiv

Päivi Vilkkavaara, specialistsjuksköterska, med-grundare nätverket En annan vård är möjlig

Philippa Göranson, patienträttsaktvivist

Joe Danielson, anhörig

Magnus Hiis, leg sjuksköterska, Stockholm

Kai Bergendal, vårdaktivist med sällsynt diagnos

Mia Engström, grundare av aktionsgruppen Swedish Mesh Support

Charlotta Dickman, leg. sjuksköterska, medgrundare nätverket En annan vård är möjlig

Gun Dufvenberg, patient

Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet

Lena Kullman, specialistsjuksköterska och anhörig

Johan Norder, patient

Birgitta Norder, pensionär och anhörig

Thony Kullman, chaufför, patient och anhörig

Leslie Raie, specialistsjuksköterska

Annbritt Persson, leg sjuksköterska, anhörig och patient

Ingrid Borin, mentalskötare

Susanne Björkman, leg sjuksköterska/rådgivare Vårdförbundet Direkt

Peter Doland, vårdaktivist

Stina Anderson, mönsterkonstruktör, patient

Anna Porsvald, legitimerad sjuksköterska

Irene Skeppner, förskollärare, anhörig

Christina Hägglund Unander, innovatör

Anette Hörnstedt, undersköterska

Ingrid Jonsson, förskollärare, ansvarig för PatientPerspektiv Norr och anhörig

Ken Swedenborg (ffs), undersköterska/partiordförande

Stefan Bylund, tekniker, patient

Martha Nelson, leg. sjuksköterska, ekonomisk administratör, patient

Raili Pikkusaari, fd instrumentsköterska/mentalsköterska, patient, anhöriga kommunfullmäktige

Peter Langerbeck, anhörig och vårdskadad

Pernilla Brown, grundare Prematurföreningen Mirakel

Erika Setterberg, patient

Elisabet Nybom, marknadsföringskoordinator, patient

Linda Zeigner, leg. Sjuksköterska, anhörig

Dunja Grisell, psykiatrikritisk aktivist

Maria Hedlund, sjöman, patient

Irene Skeppner, förskollärare, anhörig

Lennart Ottosson, fd Kriminalinspektör

Tommy Lundholm, nätverket En annan vård är möjlig

MariAnne Larsson, lärare

Mikael Källbom, snickare

Magnus Löwegren, lots, patient

Arne Fjälling, fil. dr., ingenjör

Kerstin Brandelius, Operations Manager, regionchef

Farzaneh Abiri, behandlingspedagog

 

Om bloggen

Bloggen är en del utav Prematurföreningen Mirakels webbplats.

Gå till hemsidan