Prematurbloggen

Av Prematurföreningen Mirakel

Vilka politiker driver frågan om antibiotikaresistens i EU-valet 2019?

I dag söndag är det sista chansen att ge sin röst till EU-valet. Det finns de som inte vet hur ellsedeJär om de ska rösta men även de som här helt säkra på vem de ska rösta på, beroende på valfråga eller parti. 

Vi har sett partiledare, ministrar och politiker debattera i media inför EU-valet, alltför ofta handlar det om att påpeka andra partiers svagheter istället för att fokusera på sitt egna partis styrkor. 

Hur många partiledare har debatterat i valdebatter om antibiotikaresistens? En fråga som globalt sett anses som samhällets största hot. 

Otto Cars, seniorprofessor vid Uppsala Universitet, grundare av ReAct (www.reactgroup.org) och ledamot i FN:s samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens och Stefan Swartling Peterson, professor vid Uppsala Universitet, Global Hälsochef för UNICEF, New York och ledamot i FN:s samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens skrev en artikel i Aftonbladet den 29 april 2019 om just en av Prematurföreningen Mirakels stora hjärtefrågor sedan vår start 2013 - Barn i Sverige dör av antibiotikaresistens. Jättebra att denna fråga och debatt tas upp!

Prematura barn dör dagligen i Sverige just p.g.a antibiotikaresistens. Hur många föräldrar och personal orkar och vågar berätta detta? Väldigt få. Som förälder är du i en beroendesituation under många år om ditt barn överlevde infektionen (med eller utan handikapp). Detta är ett välkänt problem sedan min dotter på neonatalavdelning dog i min famn i sepsis och antibiotikaresistnens 2011 och jag åkte hem med en tvillingflicka istället för två.

Nu är det ju så att vi människor flyger och turistar en hel del jorden runt. Vi tar lätt med oss antibiotikaresistens hem och gör det väldigt snabbt.

Antibiotikaresistens är, liksom miljöfrågor, ett globalt problem och har en väldigt lång bromssträcka innan vi ser skillnad och förbättring, liksom att globalt ta ett ansvar om att inte vara delaktig i en djurproduktion där antibiotika äinte vara delaktig i att vara en del av djurproduktionen som ökar antibiotikaresistens. 2013 förklarade MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) att "Antibiotikaresistens påverkar samhällets säkerhet"  - därefter har många artiklar skrivits från många olika håll under årens lopp om vilket stort hot antibiotikaresistens är mot vårt samhälle. Varför tas då inte denna viktiga fråga upp i debatt i valtider och varför vill inte paritledare komma med lösningarna?d - Prematurföreningen Mirakel tar tacksamt emot svaret på denna öppna fråga från en partiledare eller politiker. 

Under tiden - fundera på vad som är en hjärtefråga för era prematura barn och framtida prematura barn. Jag önskar att min dotter fick möjligheten att överleva, men i hennes namn vill jag nu ge framtida prematura barn chansen att överleva. Rösta på politiker som vill stoppa antibiotikaresistens. Det har jag gjort. De är inte många, men ett fåtal driver frågan som stöttar våra prematura barn. Våga ställa krav på våra politiker även i framtidens debatt om antibiotikaresistens! Våga ställa krav för våra framtida prematura familjer. 

 

Pernilla Brown
Grundare Prematurföreningen Mirakel
Mamma till Kayleigh, Freya och Kirsty
Debattör om neonatalvård, antibiotikaresistens och blodgivning

EU-valet

 

 

 

pernilla.brown@prematurmirakel.se 

0709-301889

 

Antibiotikaresistens år 2050

För tre år sedan skrev jag en artikel för InfectionControl.tips om vår familjs resa vid mötet av antibiotikaresistens. År 2050 beräknas en person dö var tredje sekund pga antibiotikaresistens. Det är inte en Hollywood-film utan vår verkliga framtid. När vi inte kan opereras då eftervården inte kan garanteras, då tandläkaren kan informera om att du fått en infektion i en tand som kommer att leda till sepsis, att barn dör i lunginflammation. Läs artikeln

Barn på Neonatalavdelningar får mer eller mindre regelrätt antibiotika så fort de föds. De är infektionskänsliga, det florerar multiresistenta bakterier på sjukhusen, stressad personal med begränsade resurser, släktingar som besöker - det finns många förutsättningar för att våra prematura barn ska få sitt personliga möte av antibiotikaresistens, med konsekvenser som livslångt handikapp, mångåriga sjukdomar eller döden.

Vad vi konsumenter kan kräva
1. Vi konsumenter måste få möjligheten att ställa krav på att antibiotikan tillverkas under säkra förhållanden - kräv att din läkare endast skriver ut antibiotika tillverkade under säkra förhållanden
2. Kräv att ursprungsland finns på antibiotikaförpackningen
3. Upplys våra politiker att antibiotikaresistens måste högra upp på agendan! Hur många debatter har ni sett i media, inför årets val, om antibiotikaresistens? INGA.
4. Förbättra anmälningsplikten till IVO så att drabbade patienter och anhöriga kan anmäla vårdskada till IVO - korrekt statistik över faktiska vårdrelaterade infektioner kan då tas fram. Genom korrekt statistik kan korrekta förebyggande åtgärder tas fram.

 
Min familj är inte den enda som drabbats av detta. Visa att vi inte är ensamma. Fick ert barn infektion pga multiresistenta bakterier? Hur gick det för ert barn? Anmälde sjukhuset infektionen till IVO som vårdskada?
Berätta och ge stöd genom att visa att vi är många fler som blivit drabbade men också för att visa politikerna att #antibiotikaresistens måste tas på mycket större allvar.
 
Kirsty
 
Pernilla
- Mamma till Kirsty
 
#AntibioticAwarenessWeek

Bactiguard stöder Prematurföreningen Mirakel

Jag är så otroligt stolt att jag nästan spricker! 
Läs - Bactiguard stöder Prematurföreningen Mirakel!

Bactiguard, ett svenskt företag som genom sina produkter arbetar för att förhindra vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter, presenterar idag på sin hemsida sitt stöd för Prematurföreningen Mirakel, i kampen mot vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. 

Detta stöd betyder otroligt mycket, inte bara då vi kan fortsätta vårt arbete just tack vare donationer, utan även att få ett så fint erkännande från just Bactiguard för vår envisa kamp mot antibiotikaresistens - samhällets tysta och största hot.

Ämnet antibiotikaresistens står mig extra varmt om hjärtat då det var just sepsis som tog min dotters liv på neonatalavdelningen när hon var åtta dagar gammal (12 veckor prematur). Stödet gör att jag kan fortsätta min envisa kamp i att informera förebyggande om vad vi alla kan göra för att vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet. Att ställa krav på politikerna så att vi får säker antibiotikatillverkning och användning. 

Läs mer om Bactiguards affärsidé och vision.

Jag fortsätter min envisa kamp inte bara till min dotters ära utan till alla barn som gått bort pga antibiotikaresistens.
Att vända det tragiska till positiv utveckling för framtida barn. 

Har du själv förlorat barn pga antibiotikaresistens? Dela med dig och berätta! Det är fler drabbade föräldrar än vad många tror, som sörjer i det tysta. 

 

Pernilla Brown
Grundare
Prematurföreningen Mirakel

Antibiotikaresistens inom neonatalvården

I fredags var Prematurföreningen Mirakel inbjuden av Socialstyrelsen och SKL till ett nationellt möte för att förbättra neonantalvården, där vi diskuterar i tre workshops under oktober - december om styrkorna inom neonatalvården, vad som behöver förbättras och hur tillsammans med bland annat representanter från alla landsting. Prematurföreningen Mirakel tog upp ämnen som antibiotikaresistens, att screena gravida med komplikationer för att hitta okända infektioner, bristande stödet för vi sörjande tvilling- och trillingföräldrar, att syskon ska inkluderas inom neonatalvården, hierarkin som stoppar utvecklingen inom sjukvården och bristande regler hos Försäkringskassan, där handläggare godtyckligt tolkar reglerna vid VAB och sjukskrivning för prematurföräldrar. Dessa frågor måste högra upp på agendan och jag är glad att vi fick möjligheten att lyfta fram dessa viktiga frågor!

 

Föreningen jobbar helt ideellt.
Fyller någon år, minnesdag eller andra dagar som ska firas får ni gärna donera ett bidrag till föreningen.

Alla bidrag uppskattas!

 

Admin och grundare Pernilla Brown

 

Antibiotikaresistens

Fortsatta problem med spridning av VRE på sjukhus

Folkhälsomyndigheten rapporterade idag om att "fortsatta problem med spridning av VRE (vankomycinresistenta enterokocker - en typ av tarmbakterier som är svåra att behandla på grund av antibiotikaresistens) på sjukhus". "Att spridningen av VRE på sjukhus återkommer varje år visar att följsamheten till de förebyggande åtgärderna behöver öka. Det måste också finnas resurser för att arbeta långsiktigt med detta, säger Olov Aspevall."

Våra små prematura barn är som ni vet väldigt infektionskänsliga och behöver all kraft för att växa och bli starkare. Att de allra sköraste blir smittad av en infektion kan inte bara ge livslångt handikapp utan även innebära att föräldrarna förlorar sitt barn. Det orsakar stor skada hos barn, familj som samhället med inte bara lidande och död utan stora extra omkostnader för sjukvården. 

Det är en ständig kamp mot infektioner inom neonatalvården. Ni föräldrar med barn som fick infektion(er) men som överlevde. Ni föräldrar med barn som inte överlevde infektionen. Att möta döden i vitögat och precis klara sig undan eller de föräldrar som såg döden i vitögat och åkte hem utan sitt barn. Ni har sett vad antibiotikaresistens innebär och att barn (och vuxna) dör medans denna svarta epidemi fortgår i det tysta, där få känner till detta utanför sjukhusets väggar. 

Vad kan vi göra?

 • Myndigheter och sjukvård - informera och gör allmänheten delaktig i det förebyggande arbetet. Ni gör mycket gott internt men det förebyggande arbetet måste sträcka sig ut till samhället. 
 • Beslutsfattare - ge sjukvården ett gemensamt nationellt IT-system där myndigheter lätt kan fånga upp statistiken av uppkomna infektioner för att lättare kunna förebygga och hitta mönster i smittspridningen.
 • Beslutsfattare - ge sjukvården en budget så att sjukvårdspersonalen har en möjlighet att följa hygienrutinerna och ge en patientsäker vård.
 • Det är valtider - ta reda på vilka politiker som har antibiotikaresistens högt på agendan och lägg er röst på dessa. 
 • Ställ krav på EU - kräv att det på antibiotikaförpackningen ska nämnas vilket land antibiotikan tillverkades, så att vi konsumenter kan välja antibiotika som tillverkas säkert, utan att sprida multiresistenta bakterier på tillverkningsorten. Några av er kommer kanske ihåg vilka stora förändringar gemene man lyckades genomföra 1995 genom att vägra köpa franskt vin när Frankrike bombade Mururoa.
 • Välj matvanor som inte bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens
 • Tvätta händerna ofta
 • Följ vaccinationsprogrammen för era barn
 • Undvik att använda antibiotika när du inte behöver det (lyssna på läkarens råd)

Bromssträckan för att motarbeta antibiotikaresistens är skrämmande lång. Att arbeta fram ny antibiotika tar många, många år. WHO visar tydligt genom sin WHO Antimicrobial Resistance - What you need to know hur ingen ny antibiotika har tagits fram de senaste 30 åren. Vi har stora utmaningar framför oss och vi alla måste vara en del av lösningen för att vi ska ha en chans att stoppa denna tysta epidemi.

Gör er röst hörd i dessa valtider!

Att möta antibiotikaresistens

2011 födde jag mina tvillingflickor tre månader för tidigt. Jag hade en infektion som jag inte kände till och flickorna smittades av mig när de föddes. ESBL klebsiella pneumoniae ledde till sepsis på neonatalavdelningen. Åtta dagar gammal dog lilla Kirsty i min famn medan jag sjöng ”Blinka lilla stjärna” för henne. Utanför sjukhusväggarna fortsatte livet att leva som vanligt, likt ur en Stephen King-bok, där denna osynliga svarta dimension av samhället endast kan ses av vi som mött antibiotikaresistens och förlorat det dyrbaraste vi har.

Infektioner i samhället

Enligt studien som presenteras av Review on Antimicrobial Resistance bidrar i dag resistenta bakterier till 700 000 dödsfall per år men siffran kommer att stiga dramatiskt till år 2050, då det beräknas att 10 miljoner människor årligen kommer att dö i sjukdomar där antibiotika inte biter på grund av multiresistenta bakterier.

De första mätningarna av vårdrelaterade infektioner (VRI) påbörjades 2008 och sedan 2014 sker mätningarna på våren en gång per år. I maj 2017 presenterade SKL en rapport, ”Vårdrelaterade infektioner – Kunskap, konsekvenser, kostnader”, som visar att närmare 65 000 patienter årligen drabbas av VRI i Sverige. För Sverige innebär detta en total årlig kostnad på nästan 7 miljarder kronor. För att inte tala om lidande och avlidna som inte kan räknas i kronor för den drabbade som anhörig. 

Studier visar att ca 30 – 50% av dessa 65 000 skador troligen skulle kunna förebyggas. Här behöver inte bara personalens arbetsmiljö förbättras samt minska underbemanningen utan även ge personalen resurser att tillämpa åtgärdsprogrammen för att bekämpa VRI. I Europa uppskattar European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) att ca 4,1 miljoner patienter drabbas av VRI och att 37 000 EU-medborgare dör av en VRI varje år. VRI uppskattas vara en bidragande orsak till ytterligare 110 000 dödsfall.

En svensk undersökning gjord 2015 visade att 92% av kvinnorna uppgav att de alltid tvättade händerna jämfört med 83% av männen. Ett av de mest grundläggande tillvägagångsätten för att stoppa spridning av multiresistenta bakterier i samhället – att tvätta sina händer efter toalettbesök. En undersökning gjord 2005 visade att endast 32% tvättade händerna efter att ha hostat eller nyst i händerna.

Det är de allra svagaste i samhället som ofta drabbas först, som för tidigt födda. För tidigt födda får antibiotika eftersom de är extremt infektionskänsliga.  Att bli smittad kan få förödande konsekvenser, som att flera barn på neonatalavdelningen smittas med efterföljande allvarliga skador, ett livslångt handikapp eller att barnet avlider. De senaste åren har detta varit ett återkommande stort problem inom neonatalvården. 

Hur kan vi alla vara en del av lösningen?

1.     Prata med din läkare, tandläkare eller veterinär, som kan bedöma om antibiotika gör nytta just i ditt fall. Acceptera att antibiotika inte alltid är lösningen till alla sjukdomar. Spara kraften till de som verkligen behöver den. Köp inte antibiotika över disk utomlands.

2.     Använd inte överbliven antibiotika, spola inte ner den i toaletten utan lämna in den till apoteket.

3.    Tvätta händerna för att undvika smitta och smittspridning.

4.    Följ vaccinationsprogram som bidrar till att förebygga sjukdomar som orsakas av antingen bakterier eller virus. 

5.    Ställ krav på våra politiker för ökade miljökrav på läkemedel. Forskare vill skärpa kraven på läkemedelstillverkarna. Läkemedelstillverkning kan orsaka enorma utsläpp av antibiotika till miljön, som sprider multiresistenta bakterier till de boende och till besökande turister, som i sin tur tar med sig multiresistenta bakterier hem.

I september 2016 föreslog Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Sahlgrenska Akademin och en av initiativtagarna bakom Centre for Antibiotic Resistance Research at University of Gothenburg (CARe), att regeringen borde ändra villkoren för de så kallade generiska utbytena, så att inte enbart pris utan även miljöpåverkan vägs in i bedömningen kring vilket läkemedel som ska rekommenderas av apoteken och subventioneras av staten via högkostnadsskyddet. Någon som kommer ihåg när vi 1995 valde att inte köpa franska viner när Frankrike fortsatte sina kärnvapentester i Mururoa? Vi som konsumenter har makten att förändra.

6.     sta på politiker som sätter antibiotikaresistens högt på agendan i Sverige och EU, som satsar på att ge hälso- och sjukvården förutsättningar att motarbeta VRI men också ger sjukvårdspersonal en arbetsmiljö där de har möjlighet att följa utsatta hygienrutiner.

7.    Minska på kött-och mjölkkonsumtionen – två tredjedelar av all antibiotika i världen ges till djurindustrin Antibiotika i jordbruket borde förbjudas.


Vi som drabbas

Hälso- och sjukvården har många bra och viktiga kanaler och nätverk där kunskap och information om antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier sprids inom professionen och som arbetar på att sprida information till allmänheten. Något mer måste göras, allmänheten tror fortfarande att detta är något som bara sker i U-länder, att de som dör i Sverige bara hade "otur", att man kan ta antbiotika när som helst, att köpa antibiotika över disk utomlands. Vi är i ett allvarligt läge och vi alla måste vara delaktiga i kampen mot antibiotikaresistens. 

Detta är en pandemi som sker i det tysta, där vi som blivit drabbade försöker berätta om att detta sker NU, detta är vår verklighet NU. WHO varnar om att vi har en kommande "post antibiotic era" när vi kommer dö av sjukdomar som vi idag kan bota med antibiotika.

Den 20 mars i år talade jag hos Malou Efter Tio med Johan Kaarme, barnläkare och forskare, Akademiska sjukhuset, och chef Innovation Akademiska, om antibiotikaresistens och med Malou om min familjs möte med antibiotikaresistens, då vår dotter Kirsty dog (TV4 2017-03-20).
Som Björn Olsen, professor och infektionsläkare vid Uppsala universitet säger - det krävs att en kändis dör innan svenska folket vaknar upp.
Under tiden försöker vi som drabbas av denna tysta epidemi göra våra röster hörda om vad som sker, att barn dör eller blir allvarligt skadade i Sverige pga antibiotikaresistens, att vi alla måste vara delaktiga i kampen mot antibiotikaresistens. 

Min familj lever dagligen med konsekvenserna av antibiotikaresistens och vi är inte den enda familjen som lever med detta. Saknaden efter Kirsty är enorm. Hon är en del av vår familj, vi skålar för henne på julafton, nyår, vid födelsedagar, våra barn ritar teckningar där Kirsty finns med, jag sprider information via min nationella ideella Prematurföreningen Mirakel om antibiotikaresistens. 
Ge en röst till de som gått bort i kampen mot multiresistenta bakterier. 

Världens bästa lillasyster Vår familj

TV4 2017-03-20

Malou Efter Tio 

Skydda antibiotikan

Facebook Skydda antibiotikan

Strama

WHO World Antibiotic Awareness Week, 13-19 November 2017

Tack till Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland!

Vilka politiker driver frågan om antibiotikaresistens i EU-valet 2019?

I dag söndag är det sista chansen att ge sin röst till EU-valet. Det finns de som inte vet hur ellsedeJär om de ska rösta men även de som här helt säkra på vem de ska rösta på, beroende på valfråga eller parti. 

Vi har sett partiledare, ministrar och politiker debattera i media inför EU-valet, alltför ofta handlar det om att påpeka andra partiers svagheter istället för att fokusera på sitt egna partis styrkor. 

Hur många partiledare har debatterat i valdebatter om antibiotikaresistens? En fråga som globalt sett anses som samhällets största hot. 

Otto Cars, seniorprofessor vid Uppsala Universitet, grundare av ReAct (www.reactgroup.org) och ledamot i FN:s samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens och Stefan Swartling Peterson, professor vid Uppsala Universitet, Global Hälsochef för UNICEF, New York och ledamot i FN:s samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens skrev en artikel i Aftonbladet den 29 april 2019 om just en av Prematurföreningen Mirakels stora hjärtefrågor sedan vår start 2013 - Barn i Sverige dör av antibiotikaresistens. Jättebra att denna fråga och debatt tas upp!

Prematura barn dör dagligen i Sverige just p.g.a antibiotikaresistens. Hur många föräldrar och personal orkar och vågar berätta detta? Väldigt få. Som förälder är du i en beroendesituation under många år om ditt barn överlevde infektionen (med eller utan handikapp). Detta är ett välkänt problem sedan min dotter på neonatalavdelning dog i min famn i sepsis och antibiotikaresistnens 2011 och jag åkte hem med en tvillingflicka istället för två.

Nu är det ju så att vi människor flyger och turistar en hel del jorden runt. Vi tar lätt med oss antibiotikaresistens hem och gör det väldigt snabbt.

Antibiotikaresistens är, liksom miljöfrågor, ett globalt problem och har en väldigt lång bromssträcka innan vi ser skillnad och förbättring, liksom att globalt ta ett ansvar om att inte vara delaktig i en djurproduktion där antibiotika äinte vara delaktig i att vara en del av djurproduktionen som ökar antibiotikaresistens. 2013 förklarade MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) att "Antibiotikaresistens påverkar samhällets säkerhet"  - därefter har många artiklar skrivits från många olika håll under årens lopp om vilket stort hot antibiotikaresistens är mot vårt samhälle. Varför tas då inte denna viktiga fråga upp i debatt i valtider och varför vill inte paritledare komma med lösningarna?d - Prematurföreningen Mirakel tar tacksamt emot svaret på denna öppna fråga från en partiledare eller politiker. 

Under tiden - fundera på vad som är en hjärtefråga för era prematura barn och framtida prematura barn. Jag önskar att min dotter fick möjligheten att överleva, men i hennes namn vill jag nu ge framtida prematura barn chansen att överleva. Rösta på politiker som vill stoppa antibiotikaresistens. Det har jag gjort. De är inte många, men ett fåtal driver frågan som stöttar våra prematura barn. Våga ställa krav på våra politiker även i framtidens debatt om antibiotikaresistens! Våga ställa krav för våra framtida prematura familjer. 

 

Pernilla Brown
Grundare Prematurföreningen Mirakel
Mamma till Kayleigh, Freya och Kirsty
Debattör om neonatalvård, antibiotikaresistens och blodgivning

EU-valet

 

 

 

pernilla.brown@prematurmirakel.se 

0709-301889

 

Neopodden - När ett nyfött barn dör - om neonatalvården i livets slutskede

Therese Kjellin, leg. specialistsjuksköterska, deltar i podden och har vid flera tillfällen tagit emot paket med änglaklänningar, filtar, mössor och dopklänningar från Prematurföreningen Mirakels nätverk. 
 
Vi rekommenderar alla att lyssna på denna podd. Självklart är vi stolta att vårt arbete uppmärksammas i podden, men vi rekommenderar att alla lyssnar och tar till sig många viktiga råd och frågeställningar som tas upp i podden. Att tala om döden och avlidna barn är två stora tabun i dagens samhälle så ett stort tack till Neopodden och Therese Kjellin som uppmärksammar och stöttar familjer som förlorat barn!
Nätverket uppmärksammas vid 28:e och 39:e minuten. 
 
Prematurföreningen Mirakels arbete i sociala medier för familjer och anhöriga: 

 

Vill du på något sätt sponsra, donera eller uppmärksamma vårt arbete - kontakta pernilla.brown@prematurmirakel.se, tfn 0709 - 301 889. 

Antibiotikaresistens år 2050

För tre år sedan skrev jag en artikel för InfectionControl.tips om vår familjs resa vid mötet av antibiotikaresistens. År 2050 beräknas en person dö var tredje sekund pga antibiotikaresistens. Det är inte en Hollywood-film utan vår verkliga framtid. När vi inte kan opereras då eftervården inte kan garanteras, då tandläkaren kan informera om att du fått en infektion i en tand som kommer att leda till sepsis, att barn dör i lunginflammation. Läs artikeln

Barn på Neonatalavdelningar får mer eller mindre regelrätt antibiotika så fort de föds. De är infektionskänsliga, det florerar multiresistenta bakterier på sjukhusen, stressad personal med begränsade resurser, släktingar som besöker - det finns många förutsättningar för att våra prematura barn ska få sitt personliga möte av antibiotikaresistens, med konsekvenser som livslångt handikapp, mångåriga sjukdomar eller döden.

Vad vi konsumenter kan kräva
1. Vi konsumenter måste få möjligheten att ställa krav på att antibiotikan tillverkas under säkra förhållanden - kräv att din läkare endast skriver ut antibiotika tillverkade under säkra förhållanden
2. Kräv att ursprungsland finns på antibiotikaförpackningen
3. Upplys våra politiker att antibiotikaresistens måste högra upp på agendan! Hur många debatter har ni sett i media, inför årets val, om antibiotikaresistens? INGA.
4. Förbättra anmälningsplikten till IVO så att drabbade patienter och anhöriga kan anmäla vårdskada till IVO - korrekt statistik över faktiska vårdrelaterade infektioner kan då tas fram. Genom korrekt statistik kan korrekta förebyggande åtgärder tas fram.

 
Min familj är inte den enda som drabbats av detta. Visa att vi inte är ensamma. Fick ert barn infektion pga multiresistenta bakterier? Hur gick det för ert barn? Anmälde sjukhuset infektionen till IVO som vårdskada?
Berätta och ge stöd genom att visa att vi är många fler som blivit drabbade men också för att visa politikerna att #antibiotikaresistens måste tas på mycket större allvar.
 
Kirsty
 
Pernilla
- Mamma till Kirsty
 
#AntibioticAwarenessWeek

Bactiguard stöder Prematurföreningen Mirakel

Jag är så otroligt stolt att jag nästan spricker! 
Läs - Bactiguard stöder Prematurföreningen Mirakel!

Bactiguard, ett svenskt företag som genom sina produkter arbetar för att förhindra vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter, presenterar idag på sin hemsida sitt stöd för Prematurföreningen Mirakel, i kampen mot vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. 

Detta stöd betyder otroligt mycket, inte bara då vi kan fortsätta vårt arbete just tack vare donationer, utan även att få ett så fint erkännande från just Bactiguard för vår envisa kamp mot antibiotikaresistens - samhällets tysta och största hot.

Ämnet antibiotikaresistens står mig extra varmt om hjärtat då det var just sepsis som tog min dotters liv på neonatalavdelningen när hon var åtta dagar gammal (12 veckor prematur). Stödet gör att jag kan fortsätta min envisa kamp i att informera förebyggande om vad vi alla kan göra för att vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet. Att ställa krav på politikerna så att vi får säker antibiotikatillverkning och användning. 

Läs mer om Bactiguards affärsidé och vision.

Jag fortsätter min envisa kamp inte bara till min dotters ära utan till alla barn som gått bort pga antibiotikaresistens.
Att vända det tragiska till positiv utveckling för framtida barn. 

Har du själv förlorat barn pga antibiotikaresistens? Dela med dig och berätta! Det är fler drabbade föräldrar än vad många tror, som sörjer i det tysta. 

 

Pernilla Brown
Grundare
Prematurföreningen Mirakel

Antibiotikaresistens inom neonatalvården

I fredags var Prematurföreningen Mirakel inbjuden av Socialstyrelsen och SKL till ett nationellt möte för att förbättra neonantalvården, där vi diskuterar i tre workshops under oktober - december om styrkorna inom neonatalvården, vad som behöver förbättras och hur tillsammans med bland annat representanter från alla landsting. Prematurföreningen Mirakel tog upp ämnen som antibiotikaresistens, att screena gravida med komplikationer för att hitta okända infektioner, bristande stödet för vi sörjande tvilling- och trillingföräldrar, att syskon ska inkluderas inom neonatalvården, hierarkin som stoppar utvecklingen inom sjukvården och bristande regler hos Försäkringskassan, där handläggare godtyckligt tolkar reglerna vid VAB och sjukskrivning för prematurföräldrar. Dessa frågor måste högra upp på agendan och jag är glad att vi fick möjligheten att lyfta fram dessa viktiga frågor!

 

Föreningen jobbar helt ideellt.
Fyller någon år, minnesdag eller andra dagar som ska firas får ni gärna donera ett bidrag till föreningen.

Alla bidrag uppskattas!

 

Admin och grundare Pernilla Brown

 

Antibiotikaresistens

Internationella blodgivardagen

Idag är det Internationella blodgivardagen och i Göteborgs-Posten har skrivit en artikel om vår dotter Freya som föddes tre månader för tidigt och fick blod under sina första månader på neonatalavdelningen. 

Tusentals barn föds för tidigt i Sverige. Tänk hur mycket blod som bara behövs för att hjälpa våra prematura barn att bli friska varje år. Ge 30 minuter av ditt liv och verkligen gör skillnad. Var en vardagshjälte. Kan du inte ge blod, sprid information om blodgivning: www.geblod.nu  

Freya GP 180614Freya GP 180614 insidan

Tack alla vardagshjältar som räddade vår dotter Freya!

/Pernilla

#geblod #prematurmirakel #antibiotikaresistens 

Blodgivarna räddade Freyas liv

I morgon är det Internationella Blodgivardagen.

Göteborgs-Posten berättar om vår dotter Freyas första månader, då hon tre månader för tidigt född fick blod under lång tid vid tiden på neonatalavdelningen. Många av er känner igen er då våra prematura barn i regel nästan alltid behöver blod. 

Ge blod om du kan.

Kan du inte ge blod kan du sprida information om hur viktigt det är att vara blodgivare. 

Tack alla underbara blodgivare i hela landet!

Osynliga hjältar som räddar liv varje gång ni ger blod. 

 

Läs artikeln i Göteborgs-Posten: https://bit.ly/2JJzkiT 

 

//Pernilla Brown

#geblod #prematurmirakel #antibiotikaresistens

 

Freya GP Internationella Blodgivardagen 2018

 

Fortsatta problem med spridning av VRE på sjukhus

Folkhälsomyndigheten rapporterade idag om att "fortsatta problem med spridning av VRE (vankomycinresistenta enterokocker - en typ av tarmbakterier som är svåra att behandla på grund av antibiotikaresistens) på sjukhus". "Att spridningen av VRE på sjukhus återkommer varje år visar att följsamheten till de förebyggande åtgärderna behöver öka. Det måste också finnas resurser för att arbeta långsiktigt med detta, säger Olov Aspevall."

Våra små prematura barn är som ni vet väldigt infektionskänsliga och behöver all kraft för att växa och bli starkare. Att de allra sköraste blir smittad av en infektion kan inte bara ge livslångt handikapp utan även innebära att föräldrarna förlorar sitt barn. Det orsakar stor skada hos barn, familj som samhället med inte bara lidande och död utan stora extra omkostnader för sjukvården. 

Det är en ständig kamp mot infektioner inom neonatalvården. Ni föräldrar med barn som fick infektion(er) men som överlevde. Ni föräldrar med barn som inte överlevde infektionen. Att möta döden i vitögat och precis klara sig undan eller de föräldrar som såg döden i vitögat och åkte hem utan sitt barn. Ni har sett vad antibiotikaresistens innebär och att barn (och vuxna) dör medans denna svarta epidemi fortgår i det tysta, där få känner till detta utanför sjukhusets väggar. 

Vad kan vi göra?

 • Myndigheter och sjukvård - informera och gör allmänheten delaktig i det förebyggande arbetet. Ni gör mycket gott internt men det förebyggande arbetet måste sträcka sig ut till samhället. 
 • Beslutsfattare - ge sjukvården ett gemensamt nationellt IT-system där myndigheter lätt kan fånga upp statistiken av uppkomna infektioner för att lättare kunna förebygga och hitta mönster i smittspridningen.
 • Beslutsfattare - ge sjukvården en budget så att sjukvårdspersonalen har en möjlighet att följa hygienrutinerna och ge en patientsäker vård.
 • Det är valtider - ta reda på vilka politiker som har antibiotikaresistens högt på agendan och lägg er röst på dessa. 
 • Ställ krav på EU - kräv att det på antibiotikaförpackningen ska nämnas vilket land antibiotikan tillverkades, så att vi konsumenter kan välja antibiotika som tillverkas säkert, utan att sprida multiresistenta bakterier på tillverkningsorten. Några av er kommer kanske ihåg vilka stora förändringar gemene man lyckades genomföra 1995 genom att vägra köpa franskt vin när Frankrike bombade Mururoa.
 • Välj matvanor som inte bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens
 • Tvätta händerna ofta
 • Följ vaccinationsprogrammen för era barn
 • Undvik att använda antibiotika när du inte behöver det (lyssna på läkarens råd)

Bromssträckan för att motarbeta antibiotikaresistens är skrämmande lång. Att arbeta fram ny antibiotika tar många, många år. WHO visar tydligt genom sin WHO Antimicrobial Resistance - What you need to know hur ingen ny antibiotika har tagits fram de senaste 30 åren. Vi har stora utmaningar framför oss och vi alla måste vara en del av lösningen för att vi ska ha en chans att stoppa denna tysta epidemi.

Gör er röst hörd i dessa valtider!

Tagit emot änglaklänning?

Söker någon som tagit emot en änglaklänning och som vill vara med i ett reportaget och berätta vad det betyder att motta en.
Journalist söker någon som vill berätta vad det betytt att motta änglaklänning från Prematurföreningen Mirakel. 
Gärna personer i Umeå eller omnejd.
 
Prematurföreningen Mirakel vill väldigt gärna även få kontakt med andra från andra orter som mottagit änglaklänning och dopklänningar, som vill berätta vad det betydde att motta en som förälder men även ur personalens perspektiv. 
 
 
Kontakta Pernilla Brown - pernilla.brown@prematurmirakel.se 
 
Änglaklänning avd 35 Örebro
 Avd 35, Universitetssjukhuset Örebro med Åsa Larsson och Lisbet Ärnbrand. 
 
 
 

Vill din arbetsplats få änglaklänningar?

Sedan 2013 syr vi änglaklänningar - begravningskläder, dopklänningar, mössor och lakan till (prematura) barn som dör på sjukhus. Vi donerar dessa till neonatalavdelningar runt om i landet. 

 

När vi förlorade vår ena prematura tvillingflicka Kirsty såg jag det bristande utbudet, vilket gav grunden till detta arbete.  

Jag har lärt mig att vi inte bara stöttar sörjande föräldrar utan ofta även de som donerar bröllopsklänningen, de som syr, klipper och sprider information om vårt arbete. Vi hjälper andra samtidigt som vi hjälper oss själva.

 

Jobbar du på neonatalavdelning, förlossning, begravningsbyrå, är sjukhuspräst, diakonia eller hospice och ser att änglaklänningar, mössor, dopklänning och lakan (sista vilan) är något ni vill erbjuda sörjande föräldrar på er arbetsplats? Ni stöttar inte bara de sörjande föräldrarna utan ni visar även att deras barn är viktig och en del av deras familj även om barnet avlidit. Den känslan hjälper sorgearbetet och ger familjen stor styrka. Kontakta mig: pernilla.brown@prematurmirakel.se 

Dela gärna vidare! 

Information om vårt arbete: http://www.prematurmirakel.se/index.php?p=5 

 

Änglaklänningar närbildDopklänning lila bandWraps o mössaÄnglaklänningar 2

Om bloggen

Bloggen är en del utav Prematurföreningen Mirakels webbplats.

Gå till hemsidan